Hoger Instituut Protestantse Godsdienstwetenschappen

Wie zijn wij ?

Home • Studiegids • Schema • Lesrooster • Modules • Reglement

Het HIPGO (Hoger Instituut Protestantse Godsdienstwetenschappen) biedt reeds meer dan 40 jaar een betrouwbare opleiding theologie op basisniveau. Talloze leerkrachten voor het Protestants-Evangelisch Godsdienstonderwijs ontvingen hier hun opleiding en training (VCGO heette het toen nog). Het HIPGO is een v.z.w., erkend onder het nummer 866.040.348 (KB 07/07/2004).

De lessen vinden plaats op woensdagnamiddagen in het "Huis van het Protestantisme" (Brogniezstraat 44, 1070 Brussel), op wandelafstand van het station Brussel-Zuid (klik hier voor een routekaartje). De lessen worden gegeven door enthousiaste lectoren, die gekwalificeerd zijn binnen hun vakgebied en die de studenten wegwijs maken in alles wat met Bijbel, geloof, kerk en samenleving te maken heeft vanuit een open protestantse visie. Een brede waaier van algemene en theologische vakken vormt de basisopleiding, die aangevuld wordt met een praktijkgerichte opleiding gericht op het onderwijs. De lessen worden gegeven in een cyclus van 3 jaren (A-B-C jaar). Ze vormen afgeronde gehelen binnen een cursusjaar (modules).

Alle modules kunnen per jaar worden opgenomen, behalve de praktijkvakken (didactiek en stages). Daarvoor dient men zich in het A- of B- jaar in te schrijven. Deze dienen in volgorde te worden afgewerkt.

Leerkrachten Protestants-Evangelisch Godsdienstonderwijs (PEGO) krijgen voluit de kans om theorie en praktijk van het onderwijs te leren kennen via stages gedurende de hele opleiding. Deze opleiding resulteert in het 'diploma Protestants godsdienstonderwijs in de lagere graad', een vereist bekwaamheidsbewijs voor het lager onderwijs en een voldoende geacht voor het lager secundair onderwijs (erkend bij besluit van de Vlaamse regering, 29/9/1990). In het menu (bovenaan de pagina) kunt u alle info over de cursus vinden. Vooral interessant is een overzicht van de opzet van de cursus.

Hier vindt u het lesrooster voor het studiejaar 2018-2019 [C-jaar].

Certificaat: Personen die reeds een erkend pedagogisch bekwaamheidsbewijs hebben en in het bezit zijn van een erkend diploma (anders dan theologie), kunnen zich aan het HIPGO inschrijven als vrij student om de vakken te volgen die het comité PEGO vraagt om het 'certificaat PEGO' te ontvangen: Oude Testament, Nieuwe Testament, kerkgeschiedenis, geloofsleer, wereldgodsdiensten, ethiek en hermeneutiek. De verschillende modules zijn gespreid over de drie jaar.

Alternatieve route

Met de hogeschool Thomas More in Mechelen is een protocol opgesteld voor het aanbieden van een uitgebreide module Protestants-Evangelisch Godsdienstonderwijs (vakinhoud, vakdidactiek en stages) in de professionele bachelor SO. Dit is een door het ministerie van onderwijs erkende professionele bachelor PEGO (Secundair Onderwijs). Deze modules worden grotendeels geïntegreerd in het onderwijsvak rooms-katholieke godsdienst en gezamenlijk geëvalueerd. Het diploma wordt afgeleverd door Thomas More.


Contact

Dick Wursten (voorzitter, lector)
Alfred Coolsstraat 22

2020 Antwerpen
03/2162668
info@hipgo.be

 

Last modified: 06/28/16 

HIPGO-vcgo vzw, Gen. De Ceuninckstraat 65, 2800 Mechelen