Hoger Instituut Protestantse Godsdienstwetenschappen

Wie zijn wij ?

Home • Studiegids • Schema • Lesrooster • Reglement

 

Het HIPGO (Hoger Instituut Protestantse Godsdienstwetenschappen) biedt reeds meer dan 50 jaar een betrouwbare opleiding theologie op basisniveau. Talloze leerkrachten voor het Protestants-Evangelisch Godsdienstonderwijs ontvingen hier hun opleiding en training (VCGO - vormingscentrum voor godsdienstonderwijs- heette het vroeger). Het HIPGO is een v.z.w., erkend onder het nummer 866.040.348 (KB 07/07/2004).

geen nieuwe inschrijvingen meer mogelijk voor het cursusjaar 2023-2024

De lessen vinden plaats op woensdagnamiddagen in het "Huis van het Protestantisme" (Brogniezstraat 44, 1070 Brussel), op wandelafstand van het station Brussel-Zuid (klik hier voor een routekaartje).
De lessen worden gegeven door enthousiaste lectoren, die gekwalificeerd zijn binnen hun vakgebied en die de studenten wegwijs maken in alles wat met Bijbel, geloof, kerk en samenleving te maken heeft vanuit een open protestantse visie.
Een brede waaier van algemene en theologische vakken vormt de basisopleiding
.
Hiernaast wordt een specifieke training aangeboden gericht op het lesgeven binnen het PEGO (Protestants-Evangelisch Godsdienstonderwijs). De lessen worden gegeven in een cyclus van 3 jaren (A-B-C jaar). Ze vormen afgeronde gehelen binnen een cursusjaar (modules). Alle modules kunnen per jaar worden opgenomen en dienen niet in volgorde te worden afgewerkt.

Certificaat PEGO
Personen die geen theologisch diploma bezitten, maar een pedagogisch bekwaamheidsbewijs hebben + een erkend diploma (minimaal bachelor), kunnen zich aan het HIPGO inschrijven om de 7 vakken te volgen die het comité PEGO vraagt om het 'certificaat PEGO' te kunnen uitreiken: Oude Testament, Nieuwe Testament, kerkgeschiedenis, geloofsleer, levensbeschouwelijke oriëntatie, ethiek en hermeneutiek. Voor meer info zie: https://pego.be/certificaatpego.htm. De verschillende modules zijn gespreid over de drie jaar. Een overzicht vindt u in het schema. (certificaatvakken zijn gemarkeerd). Deze combinatie geeft een voldoende geacht bekwaamheidsbewijs om PEGO te mogen geven (alle niveaus).

Diploma
Gecombineerd met een extern te volgen lerarenopleiding (basis of secundair)
kan het
diploma Protestants godsdienstonderwijs in de lagere graad worden behaald. Dit is een vereist bekwaamheidsbewijs voor het lager onderwijs en een voldoende geacht voor het lager secundair onderwijs (erkend bij besluit van de Vlaamse regering, 29/9/1990). In het menu (bovenaan de pagina) kunt u alle info over de cursus vinden.

Inschrijvingsgeld:  € 15 per lesmiddag. Het aantal lesmiddagen per module kunt u eenvoudig vaststellen bij in het schematisch overzicht van de cursus.

Voor inlichtingen en inschrijvingen: info@higpo.be

Voor studenten is er een aparte website met meer info en materiaal.

Educatieve bachelor PEGO (i.s.m. ThomasMORE)
Met de hogeschool Thomas More in Mechelen is een protocol opgesteld voor het aanbieden van een uitgebreide module Protestants-Evangelisch Godsdienstonderwijs (vakinhoud, vakdidactiek en stages) in de Educatieve bachelor SO PEGO. Dit is een door het ministerie van onderwijs erkende professionele bachelor PEGO (Secundair Onderwijs). Deze modules worden grotendeels geïntegreerd in het onderwijsvak rooms-katholieke godsdienst en gezamenlijk geëvalueerd. Het diploma wordt afgeleverd door Thomas More.


Contact

Dick Wursten (voorzitter, lector)
Alfred Coolsstraat 22

2020 Antwerpen
03/2162668
info@hipgo.be

 

HIPGO-vcgo vzw, Gen. De Ceuninckstraat 65, 2800 Mechelen