schakelmodules
 

 

up  home

Belangrijke vooropmerking: Binnen het kader van de herstructurering van de FPG zal ook dit aanbod worden herbekeken. Mensen die toch willen beginnen nemen best contact op met de decaan, prof. Johan Temmerman (johan.temmerman@outlook.com)
De tekst hieronder strookt in elk geval niet meer met de huidige realiteit.

---

Wie het diploma HIPGO met succes heeft behaald kan via schakelmodules verder studeren aan de Faculteit van Protestantse Theologie (FPG). Hij/zij kan instromen op het niveau BAC2 en doorstuderen om een Bachelor Godsdienstwetenschappen of een Bachelor Protestantse Theologie te halen. Hiervoor moeten echter wel een aantal lacunes worden aangevuld. Deze zijn in overleg met de Faculteit FPG vastgelegd. Deze schakelmodules zijn gerelateerd aan de vijf vakwerkgroepen: Oude Testament, Nieuwe Testament, Historische vakken, Systematische vakken en Praktisch didactische/pastorale vakken.

Toelichting:

De FPG heeft twee academische Bachelors: protestantse Theologie (met de bijbelse talen) & godsdienstwetenschappen (zonder de bijbelse talen). De Masters die daar behaald kunnen worden: prot. Theologie, prot. Theologie en pastoraat, prot. Theologie en opvoeding, prot. Theologie en pastoral counceling, prot. Theologie en Europese studies. Voor meer info:http://protestafac.ac.be/nl/

Wie het HIPGO/vcgo heeft gevolgd heeft diploma kerkelijk hoger onderwijs en mag prot. godsdienstles geven in de lagere graad (vereist voor LO en voldoende voor LSO). Om de aansluiting vanuit het vcgo naar de FPG te stroomlijnen dienst het volgende studieprogramma te worden afgewerkt voordat men kan instromen op het niveau BAC2. Afhankelijk van de tijd en mogelijkheden kan men die schakelprogramma zowel apart doen, voordat men zich inschrijft, dan wel proberen het gelijktijdig af te werken met het volgen van de cursus BAC2

Schakelprogramma (afspraken oktober 2004): (Indien een vak niet vermeld wordt in deze lijst, is er geen schakelmodule nodig)

° NT: P. Tomson.

Inl. 1: college ‘Benaderingen van de wereld van het NT’, de UFPG-syllabus ‘Inleiding in de wereld van het NT’, en ‘Als dit uit de Hemel is …’, P.J. Tomson (hoofdstuk 1 en 2).

Inl. 2: college ‘Inleidingen NT’, de UFPG-syllabus ‘Inleiding in de geschriften van het NT’, en ‘Als dit uit de Hemel is …’, P.J. Tomson. (hoofdstuk 3en 4), ‘Introduction’, R.E. Brown.

 

° OT:  [K. Smelik].

Judaïca: ‘Onze joodse buren’, S. Brachfeld ‘Gods Partner’, W. Zuidema, ‘Herleefde Tijd. Een joodse geschiedenis’, K. Smelik.

OT: ‘Wat na de Tora kwam: Rabbijnse literatuur van Tora tot Kabbala’,R.C. Musaph-Andriese en ‘Inleiding in het Oude Testament’, M.G.C. Vervenne & H.Jagersma.

Hebreeuws: de 2 delen van H. Jagersma.

 

° Historische vakken: [W. Willems] en H. Vogelaar.

                        Kerkgeschiedenis: thema en literatuur in afspraak.

Oecumene: literatuur in overleg, een onderzoek naar de oecumenische instellingen in Brussel en missionaire activiteiten in Antwerpen.

 

° Systematische vakken: J. Wiersma en A.M. Reijnen.

Ethiek: ‘Tekst en Betekenis. Opstellen over de interpretatie van literatuur’, Paul Ricoeur, en ‘25 eeuwen Westerse filosofie’.                                                                                  

Dogmatiek: in overleg literatuur uit de opgegeven lijst.

 

° Praktisch didactische en theologische vakken: J. De Lange.

                        In afspraak aanvullende literatuur en stages.

Voor meer inlichtingen wende men zich tot de dekaan van de FPG.

Last modified: 06/28/16 

HIPGO-vcgo vzw, Gen. De Ceuninckstraat 65, 2800 Mechelen