Modules

Home • Studiegids • Schema • Lesrooster • Modules • Reglement

 

Modulair systeem

Het programma omvat een basispakket van algemene en theologische vakken. De lessen hebben plaats op woensdagmiddag van 14u tot 18u in Brussel. Er zijn 25 lesweken, van oktober tot mei, gevolgd door 6 examenweken. Gedétailleerde informatie is te vinden in de studiegids.

De totale leerstof is over 3 jaar gespreid maar is ondergebracht in modules die niet per se binnen die periode of in de aangeboden volgorde dienen te worden gevolgd. Per module wordt een afgebakend stuk kennis of een enkele welbepaalde vaardigheden bijgebracht en beoordeeld. Voor alle vakken uit het algemene deel geldt dat elke module eender wanneer gevolgd kan worden. Dit betekent dat de studenten een persoonlijk programma, gespreid over verschillende jaren, kunnen samenstellen. Dit programma wordt ter goedkeuring aan het pedagogisch college voorgelegd.

De maximumduur van de totale studie is vastgelegd op 9 jaar.

Last modified: 06/28/16 

HIPGO-vcgo vzw, Gen. De Ceuninckstraat 65, 2800 Mechelen